Grundrengøringsmiddel MALKEANLÆG

Fink FC 54

Art-Nr.: 01054
Grundrengøringsmiddel til rørmalkeanlæg højt alkalisk

 • Opløser hurtigt og effektivt gamle fedt- og proteinrester
 • Særdeles god befugtningsevne, stabiliseret mht. vandhårdhed
 • Høj smudsbæreevne

  Rengøringsmiddel til MALKEANLÆG ALKALISK

Qualiton A

Art-Nr.: 18109
Rengøringsmiddel til Malkeanlæg alkalisk
– flydende

 • Rengør og desinficerer
 • Fjerner fedt- og proteinsnavs
 • Udpræget snavsebærende evne
 • Korrosionshindrende
 • Stabiliserer vandets hårdhedsgrad indtil ca. 20°dH

Fink 12

Art-Nr.: 18108
Rengøringsmiddel til Malkeanlæg alkalisk
– flydende

 • Rengør og desinficerer
 • Udpræget snavsløsnende og snavsbærende evne
 • Anbefales til flaskerengøringsanlæg
 • Kan også bruges, hvis vandets hårdhedsgrad er op til ca. 50°dH

  Rengøringsmiddel til MALKEANLÆG SUR

FINK-14

Art-Nr.: 18506
Surt desinfektionsmiddel med aktiv ilt til malkeanlæg

 • Sikker desinfektion – også med koldt vand
 • Ingen resistensfænomener
 • Opløser pigmentsnavs og aflejringer pga. vandhårdhed
 • Neutraliserer alkaliske rengøringsmiddelrester

Qualiton SO

Art-Nr.: 18507
Rengøringsmiddel til Malkeanlæg sur – flydende

 • Rengør og desinficerer
 • Løsner kalksten, mælkesten, jernoxider, pyruvat
 • Meget god netevne
 • Økologisk uskadelig

  Klor-fri rengøring

FINK – Green CIP A

Art-Nr.: 18116
Malkemaskinrens alkalisk– flydende; indeholder ingen kvartære

 • Ammoniumforbindelser eller klor
 • Fjerner fedt- og proteinforureninger
 • Stabiliserer vandets hårdhedsgrad, udpræget snavsbærende udstyr
 • Fremragende rengøring til alle malke- og mælkkølesystemer
 • Fremragende renseeffekt
 • Fosfatfri

FINK – Green CIP S

Art-Nr.: 18516
Malkemaskinrens sur –flydende; uden kvartære ammoniumforbindelser, eller klor, med desinfektion

 • Renser og desinficerer
 • Bredt, biocid spektre ved lave temperaturer
 • Løsner kalk og mælkesten, fedt- og proteinforureninger
 • Nem dosering, også via ledeevne