Milkrite ImpulseAir

Fordele ved at bruge ImpulseAir:

  • Forbedret ko-komfort fordi det sidder bedre på patten og der er mindre ”slubren”
  • Bedre mælkekvalitet grundet lavere FFA-tal – free fat acid – frie fedtsyrer
  • Roligere og hurtigere malkning ikke mindst på grund af meget færre afspark
  • Reducerer celletal og mastitis iflg. testen fra MCC
  • Forbedret pattespidskondition og kraftig reduktion af hyperkeratose
  • Passer på alle gængse centraler
  • Minimerer pattevask (re-spray), hvilket forhindrer bakteriers indtrængen i pattekanalen
  • Mindre stress for både ko og malker

Se uddrag af MCC-test under “mere info”

Sådan virker Milkrite ImpulseAir

Videoen viser en ganske almindelig Holstein-ko blive malket med et malkesæt, hvor der er monteret gennemsigtige hylstre og gennemsigtige pattegummi.

I hylstret til venstre er monteret et almindeligt rundt pattegummi og i hylstret til højre er monteret et hovedventileret, trekantet pattegummi.

Med Milkrite’s anerkendte program i pattegummi og luft- og mælkeslanger er vi en stærk samarbejdspartner til fremtidens mælkeproducenter.

Cluster Exchange Service er en serviceydelse udviklet af Milkrite tilbage i 2008, der i al sin enkelhed går ud på at skifte pattegummi til tiden.

Malking

Det siger vore kunder

”På min gård i Gelsted går der 300 RDM-køer. De er siden den 17. juli 2017 blevet malket med trekantet, hovedventileret pattegummi fra milkrite. Jeg malker i en 2 x 24 pladsers DeLaval-malkestald med fast exit. Malkestald og staldanlæg er fra 2013.

Jeg fik kontakt til Compex på NutriFair 2017 og et besøg kom derefter i stand. Jeg blev stillet nogle fordele i udsigt ved at skifte til de trekantede, hovedventilerede pattegummi. Fordelene vi kunne opnå i malkestalden var tiltalende. Kortere malketid, mere rolige køer, lettere at vænne kvierne til at blive malket, mere ensartet malkning, en forbedret pattespidskondition, forhåbentlig et lavere celletal og tilsvarende færre ny-inficerede. Så jeg sagde ja til tilbuddet.

Alle forudsigelserne er faktisk gået opfyldelse. Der er mere ro i malkestalden, når vi malker og det i sig selv gi`r kortere malketid. Kvierne vænnes lettere til at blive malket, – vi har ikke mere nogen mere med blå- eller rødfarvede pattespidser. De lægger bare mælk ned og bli`r færdige. Før havde vi køer med grønt bånd, der fortalte, at hun var meget lang tid om at blive malket. Så dem satte vi på, så snart de kom ind i malkestalden for at reducere ventetiden. Det er hørt op, så det må vel skyldes en mere skånsom malkning?

Pattespidskonditionen er blevet bedre og det er jo nok også det, der har givet sig udslag i et celletal, der er gået ned med ca. 20.000 indtil videre, – trods vi har flere ældre køer, fordi vi har udvidet besætningen. Og endda med reduceret tilgang af opdræt. Og en ny-inficeret ko er yderst sjælden nu.

Så vi er yderst tilfredse med vores tiltag”.

Søren Hvelplund, Gelsted

Christian Bækgård

Christian Bækgård

ImpulsAir-systemet i Danmark, Christian Bækgård 

Som mange hundrede andre mælkeproducenter i Danmark, så har Kristian Bækgård,
Bækgård i Stoholm også for 4-5 år siden skiftet til IP13 air i sin 2 x 9 DeLaval-malkestald. Og det er Kristian godt tilfreds med, at han valgte at gøre.

Alt, hvad han blev stillet i udsigt, er til fulde indfriet. Og taberen blev dyrlægen.

Pattevask er fortid. Før var patterne våde efter aftagning.
Nu er de helt tørre. Vi oplever helt klart færre yverbetændelser og vi har et lavere celletal end før.
Malketiden er også reduceret i forhold til tidligere og tid er jo som bekendt penge.

Og så er kvierne meget lettere at vænne til efter kælvning. Så det med belastningen på pattespidsen med de runde pattegummi har noget at sige. De trekantede pattegummi masserer ikke direkte på pattespidsen, – en trekantprofil er altid åben.

Malk

2×9 DeLaval stald hvor det hovedventilerede trekantede pattegummi malker

Slid- og reservedele til malkeanlæg

Hos Compex ApS forhandler vi slid- og reservedele til såvel traditionelle malkeanlæg – bindestalde, malkestalde og karruseller, men også til visse robotter. Ring og forhør dig om mulighederne til dit anlæg.

Service

Når vi  i Compex ApS sælger ImpulseAir til et malkeanlæg, er det en selvfølge, at vi, i forbindelse med salg og efterfølgende opstart, foretager en Vadia-måling GRATIS. Det gør vi for at sikre, at du som kunde får opdateret anlægget til det korrekte vakuum under pattespidsen. Det er afgørende vigtigt og at vi om nødvendigt kan optimere på malkefaserne.

Mælkefiltre

Compex forhandler mælkefiltre til alle kendte malkeanlæg.