Fårup Overgård ApS ejet af Sjoerd Ydema og hans hustru Martine. På gården står 420 Holstein-årskøer med tilhørende opdræt og markbruget omfatter små 500 ha, der dyrkes med grovfoder til køerne og det biogasanlæg, som Sjoerd etablerede i 2016.

Sjoerd har købt Teatscrubberen, fordi han har en bekendt med en tilsvarende besætning i Tyskland, der gennem et års tid har anvendt sådan én. Og været særdeles godt tilfreds med de opnåede resultater. Og som landmand skal vi lære af hinanden. Sjoerd er derfor også medlen af EDF, European Dairy Farmers. En forening, hvor man kan sammenligne opnåede resultater på tværs af landegrænser og størrelser på brugene.

Da vi her på gården lægger stor vægt på malkning og hele tiden optimerer, så besluttede vi at købe en. Og vi har da også optimeret på brugen af Teatscrubberen, efter den blev installeret den 4. marts. Man gør sig jo sine egne erfaringer, når man får sådan én hængt op i malkestalden.

Vores malkestald er en Boumatic 2 x 20 side by side med fast exit. Vi har to vaskere ophængt – én til plads 1 – 10 og den næste til plads 11 – 20, så hver malker har sin vasker. Vore malkere bruger længere tid end der foreslås fra FutureCow, men det gør vi fordi vi ønsker at gøre mest muligt ud af forberedelsen. Når forberedelsen er optimal, får vi en komplet malkning. Det er jo her langt størstedelen af gårdens indtægter kommer fra. Vi malker tre gange dagligt og har gjort det de sidste tre år. Ydelsen er nu på 13.500 kg, så vi får noget for vores ulejlighed. Ny-inficerede køer er nu meget sjældne. Vi har så et hold med kroniske, som vi malker til sidst. De er kroniske alene af den grund, at vi for ca. tre år siden skulle strø med halm tilsat kalk og vand. Det fik forfærdelige følger, hvilket holdet med de kroniske vidner om, men det er kun et spørgsmål om tid, så er de væk.

De ansatte, 1 dansker, 5 øst-europæere og 2 vietnamesere er særdeles tilfredse med at bruge scrubberen. Der er næsten en indbyrdes konkurrence om at udføre malkningen bedst muligt. Ønsket om at opnå mere end 50 % af koens produktion i de første to minutter efter påsætning, registreres og noteres på tavlen efter hver eneste malkning og diskuteres ugentligt. Og det skærper jo selvsagt interessen blandt de ansatte om at være bedst. Ikke nok med at procenterne står på tavlen, det gør navnene på malkerne også

Teatscrubberen

vask-og-stimulering.

vask-og-stimulering.

Det første formål er, at du som interesseret køber kan få enheden demonstreret af én af vore sælgere ved en malkning hos dig.

En sådan demonstration for at du kan få et indtryk af, hvordan den bruges af de, der malker (de bør være tilstede ved demonstrationen), hvordan netop dine køer reagerer på fremtidens malkeforberedelse, konstatere mælkenedlægningen efter forberedelsen og vurdere malketiden.

Eller rettere skal demonstrationen sikre, at du ikke ”køber katten i sækken”.

Vore sælgere er selvsagt i stand til at besvare de spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med demonstrationen.

Men inden vi når til en demonstration hos dig, så vil vore sælgere hellere end gerne hente dig og eventuelle ansatte og køre jer ud til én af vore mange tilfredse brugere. Her kan I få eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret af en erfaren bruger. Og om muligt se Teatscrubberen på arbejde i et tilsvarende anlæg som dit eget.

Og for det næste så er den udviklet til mindre besætninger – bindestalde eller mindre malkestalde. Kemitanken har et indhold af vand og kemi svarende til 200 malkninger.

Det sagde vore kunder

Søren og Jens Madsen, Salsbjerggaard, Togårdsvej 17, 4750 Lundby.

Efter tre måneders brug af Teatscrubberen fra FutureCow hos Søren Madsen, Salsbjerggaard er resultaterne opløftende.
Køerne er meget bedre forberedt end tidligere. Ved hver malkning.
Mælkenedlægningen starter straks maskinerne sættes på.
Stor forskel at se i mælkefiltret efter malkning nu i forhold til tidligere.
Kimtallet har aldrig været så stabilt.
Ingen ny-inficerede behandlet i perioden. Så ingen bakteriespredning overhovedet.
Gennemsnitligt celletal i perioden på ca. 125.000.
Køerne vænner sig til scrubberen med det samme. Malkerne skal bruge en uge eller to.
580 jerseykøer ta`r ikke fejl – rutiner, rutiner, rutiner

Af SIMONE BALTHZERSEN
Pattevasker sikrer ens forberedelse af alle køer
Teatscrubberen fra FutureCow vasker, desinficerer, stimulerer og tørrer i én arbejdsgang
For et år siden præsenterede Compex-gruppen en ny pattevasker til NutriFair-messen i Fredericia. Dengang oplevede de stor interesse for pattevaskeren, der kan opleves igen i år til NutriFair 2020.
Den såkaldte Teatscrubber er fra det amerikanske Future-Cow og er Compex’ bud på et redskab der kan medvirke til at opnå bedre mælkekvalitet.
Ifølge Compex vasker, desinficerer, stimulerer og tørrer Teatscrubberen patten i én arbejdsgang. Og den gør det ens hver gang. Køerne vænner sig til pattevaskeren fra den ene malkning til den anden. Malkeren derimod
skal lære at bruge den, viser erfaringerne fra brugerne.
– Det vil sige, at malkeren skal koncentrere sig om at bruge den rigtigt. Det skal man jo også med klude, hvis det skal have nogen værdi, siger Per Andersen fra Compex.
Han gør opmærksom på, at der skal bruges 10-12 sekunder på hver ko for at opnå optimal effekt. Hvis man bruger pattevaskeren rigtigt, så kan den, ifølge Compex, fjerne over 90 procent af bakterierne på patterne.
Udover bedre forberedelse af koen, så fremhæver Per Andersen, at brugen af Teatscrubberen resulterer i kortere malketid, lavere celletal, færre nyinfi- cerede, færre tilfælde af mastitis og at man
desuden sparer udgifterne til klude og vaskemaskine.

Positive tilbagemeldinger
Compex har solgt og installeret 21 anlæg i Danmark, og det har givet mange positive tilbagemeldinger.
En af dem der er glad for Teatscrubberen er Niels Kristian Nielsen, der er kvægbrugsleder på Dunkærgård på Ærø hos Bent Juul Søren- sen. De har 475 køer i ældre stalde, og har brugt systemet siden 1. september 2019.
Efter 14 dages indkøringsperiode begyndte de at se en effekt af scrubberen.
–  Malketiden er reduceret med 10-15 minut- ter pr. malkning, fordi køerne er bedre forberedte, så de lægger mælk ned med det samme maskinen sættes på. Der er næsten ingen mælkespild i sengebåsene mere –  det var en udfordring tidligere, siger Niels Kristian Nielsen.
Også yversundheden er forbedret. –  Celletallet er reduceret med godt 100.000, så vi nu får fuldt tillæg for mælken hele tiden. De sidste tre uger har celletallet ligget stabilt på 175.000, og jeg er godt tilfreds, hvis vi kan holde den der, da vi har en ældre stald med mange køer, siger Niels KristianNielsen.
Han vurderer at det lavere celletal betyder, at de kan opnå 75.000-100.000 kroner mere i kvalitetstillæg om året.

Slut med klude og vaskemaskine
Det var Per Andersen der præsenterede Niels Kristian Nielsen for Teatscrubberen og efter at have talt med en kollega, der bruger scrubberen, valgte han at få et mobilt anlæg fra Compex på prøve.
–  Jeg blev meget imponeret over hvor let den er. Den føles kke tung at stå med, og den ligger godt i hånden, i modsætning til de pattevaskere man kunne få for
10-15 år siden – de var alt for tunge og ikke til at have med at gøre, siger han.
Han har også bemærket, at scrubberen giver en bedre arbejdsstilling, fordi man ikke skal strække sig frem for at nå patterne.
Med seks ansatte der malker på skift, så er det også vigtigt for Niels Kristian Nielsen at forberedelsen af koen foregår ens, uanset malker.
–  Det har været svært at opnå ensartede rutiner, lige meget hvor meget vi har trænet. Det var en af grundene til at vi valgte at købe pattevaskeren. Hvis man bruger den samme tid pr. ko. så opnår man samme forbere- delse på hver eneste ko, hver eneste gang, siger han.
Ifølge kvægbrugslederen, så vænner køerne sig til scrubberen med det samme.
–  Det der tog længst tid, var at malkerne skulle lære at bruge den. Det tager lige lidt tid at få det til at ligge i hånden, hvor længe 10 sekunder er, siger Niels Kristian Nielsen. Han fortæller at de bruger cirka fem sekunder på at vaske og fem sekunder på at tørre.
–  Det er så dejligt at være sluppet af med klude og vaskemaskine. Før skiftede vi varmelegeme i vores industrivaskemaskine hver 3-4. måned, siger Niels Kristian Nielsen.

Dunkærgård, Ærø

Malker 540 køer 2 og 3 x daglig.

Malkning og rutiner
Vi malker 540 Holstein-køer i en 60-graders 20 pladsers swing-over med fast exit. Første-kalvs-køerne malkes 3 x daglig og resten af besætningen 2 x daglig.
Altid to mand i malkestalden og én der driver køer til, skraber ned og ordner sengebåse.

Staldforhold
4-rækket løsdriftsstald til 490 køer med sand i sengene.

Resultater med FutureCow Teatscrubberen
Efter at ha` installeret Teatscrubberen malker vi gennemsnitlig 160 køer i timen. Siger det ikke nok?

Gårdens historie
Vi købte gården i 2014 og byggede så løsdriftsstald og malkestald i 2017.

Tranel Familie Farms, Wisconsin

Malker 650 køer 3 x daglig i en 2 x 14 parallel malkestald.

Malkning og rutiner
Vi malker de 650 Holstein-køer 3 x daglig i en 2 x 14 parallel malkestald. På gården arbejder vi fem familiemedlemmer og ni ansatte, heraf syv malkere. To malkere i malkestalden ved hver malkning.

Staldforhold
Løsdriftsstald med papirpulp blandet med citrusskaller på madrasser.

Resultater efter FutureCow Teatscrubber
Siden vi installerede Teatscrubberen for tre år siden, er celletallet gået fra 170.000 til ca. 70.000.

Gårdens historie
Leix Farms blev grundlagt i 1932 og ejes nu af 4. generation.

Leix Farms, Wisconsin

Malker 1.850 køer 3 x daglig i en 50-pladsers GEA-karrusel.

Malkning og rutiner
Vi malker 1.840 Holstein-køer 3 x daglig i en 50-pladsers GEA-karrusel. Der er tre malkere i karussellen, én til at drive køer til og skrabe ned, én til at ordne sengebåse og én til kalvene.

Staldforhold
Køerne er i en kryds-ventileret løsdriftsstald med ”recycled” sand.

Resultater efter FutureCow Teatscrubberen
Efter vi har installeret Teatscrubberen, har vi oplevet et faldende celletal, alt imens vi malker mange flere kvier.

Gårdens historie
Vi er en flere generationers ”family-farm” i det sydvestlige Wisconsin grundlagt i 1947. Vi har specialiseret os i mælke- og kødproduktion samt planteavl og arbejder målrettet på at sikre vore dyr og marker til kommende generationer.

Kieler Farms, Wisconsin