Koer

LaktaStart

Flydende suppleringsfoderstof til kortfristede og supplerende vitamin – og mikronæringsstofforsyning.

  • Flydende koncentrat.
  • Let at doserer.
  • Vitaminer og energi.
  • Organisk bundet mikronæringsstof.

Protivity

Effektiv fodring med protein.

Bio-Chlor

Minimer tiden til diagnosticering af overgangsproblemer ved kælvning.

Celmanax

Mælkeerstatning