Fordele ved Calfeed – Hurtig virkning- øget koncentration af Calcium i blodet efter 15 min

  • Ingen acidose eller ætsing- bypasser vom.
  • Gives nemt med Drench Gun.
  • Risiko for fejlsynkning minimal.

Den højtydende malkeko har behov for Calcium tilskud, fordi 70 % af alle køer kalver med suboptimalt Calcium indhold i blodet, ved produktion af 10 liter råmælk udskilles ca. 20 gram Calcium. I det totale blodvolumen indeholdes kun ca. 3 gram Calcium. Koens største Calcium reserve er knoglemassen, hvorfra mobiliseringen går meget langsomt. Mindst 7% af alle malkekøer får Calcium mangel på et senere tidspunkt. (Cyklisk Calciummangel)

Anvendelse.
Calfeed anbefales til:
Alle køer med en forhistorie for Calcium mangel.
Anvendes til alle højtydende køer.
Alle jerseykøer kælvende med anden eller senere kalv.
Alle tredje kalvs SDM køer.

Dosis: 200 ml før kælvning, gentages 8 timer efter, eller efter behov.