Når videoen starter ses en forskel i, hvordan de to forskellige pattegummi masserer på pattespidsen. Men lidt henne i videoen sker der det, at man sætter en kanyle ind i pattegummiet lige under hylstret. Gennem kanylen sprøjtes et rødt farvestof direkte ind i mælken. Herefter kan man tydeligt iagttage, hvordan mælken opfører sig fra den kommer ud af patten og dens videre forløb ud mod tanken.

Mælken, der malkes ud med det almindelige runde pattegummi til venstre, skvulper frem og tilbage omkring pattespidsen, hvilket skyldes et forskelligt vacuum nede i centralen og oppe under pattespidsen. Med et fint ord re-spray (pattevask). Og enhver kan forestille sig, at hvis patten til venstre ikke var ren ved påsætning, så er den i hvert tilfælde efter malkning! Den turbulens er stærkt irriterende for koen. Og bagefter for malkeren.

Mælken, der er malket ud med det trekantede, hovedventilerede pattegummi, flyder stille og roligt videre ned i centralen. Uden at forårsage re-spray fordi luften kommer ind bag ved mælken, – eller rettere før mælken. På den måde opstår der ingen trykforskelle og mælken løber bare ud i tanken. Koen har straks efter aftagning tørre patter, der reducerer bakteriers mulige indtrængen i pattekanalen. Resultatet af malkning med hovedventileret, trekantet pattegummi er oftest et reduceret celletal og færre mastitis. (Se resultatet af testen fra MCC, Vlandern). Og så meget mere rolige køer under malkning uden afspark. Mindre stressede køer og det samme for malkeren.