Vi indgår på vegne af Milkrite en aftale med den enkelte landmand om, at vi sender det antal komplette malkesæt, – hylstre monteret med enten plast- eller stålvægte, trekantede pattegummi med eller uden ventil monteret på verdens senest udviklede central IP300Claw eller en Orbiter-central. Centralerne leveres med eller uden afspærreventil efter landmandens ønske. Malkesættene leveres tilpasset de forskellige malkeanlæg.

Malkesættene malker så 2.500 malkninger, som alle pattegummi fra starten er beregnet til. Umiddelbart før de 2.500 malkninger nås, modtager landmanden nye kasser med malkesæt, der er desinficerede og monteret med nyt pattegummi til nok 2.500 malkninger. Tag mælkeslangen og den dobbelte luftslange af det brugte malkesæt, læg malkesættet ned i kassen, der kom med de nye og sæt slangerne på de ny-ankomne malkesæt. Send os en besked og vi kommer og henter kasserne igen. Vi har gjort arbejdet og der er betalt for det hele, fragten inclusive. Og aldrig mere udgifter til malkesættet. Går noget i stykker undervejs, bli`r det udskiftet.

Udviklet til den landmand for hvem pattegummiskift er idiotarbejde. Ham, der ikke får skiftet til tiden. Og til ham, hvis malkeudstyr trænger til en kærlig hånd.

En velset ordning set ud fra dyrlægens og/eller kvalitetsrådgiverens synspunkt, da pattegummiskift bli`r overholdt og malkningen foretages med udstyr, der lever op til dagens – og morgendagens krav. En fordel mere ved CES er, at de slidte pattegummi skæres op og undersøges, når de lander på udskiftningscentralen hos Milkrite. Det for at sikre at landmandens vaskesystem vasker optimalt. Hvis ikke, så får landmanden besked om, at en eller anden vaskestation er i u-orden. Han kan således få den begyndende skade udbedret, inden den gi`r problemer på kimtallet.